4°C
İSTANBUL HAVA DURUMU4°C Kar Yağışlı
DESTEK TELEFONU 0532 442 62 33

Bizden Haberler

Boşanma.org.tr

Aile Konutu Şerhi İçin Yargısal İstem

- +

project-image-6

https://bosanma.org.tr/aile-konutu-serhi-icin-yargisal-istem/

Aile Konutu Şerhi İçin Yargısal İstem

Konutun aile konutu olduğuna dair eşler arasında bir çekişme çıkmışsa yargısal istem gerekir. Aile konutu olup olmadığının tespiti ve verilecek karar için

  • Usulüne Uygun Dava açılmalıdır
  • Ara Karar ile Verilmemelidir
  • Duraksama ortadan Kaldırılmalıdır

Bu belirlediğimiz başlıkları açık bir şekilde ifade etmeye çalışalım

Usulüne Uygun Dava Açılmalıdır

Aile konutu olduğuna dair bir çekişme çıkmışsa şerh verilmesi istemi ancak usulüne uygun açılmış bir dava ya da karşılık davada gerçekleştirilebilir. Açılan davanın usul hükümleri ile ilgili yazımızda detaylı olarak bu konu incelenmiştir. Aile konutu Şerhi konulması ile ilgili tüm yazılarımızın listesinin bulunduğu sayfamızdan kontrol edebilirsiniz. Aile Konutu Şerhi Davası Usul Hükümleri başlıklı yazımıza da buradan erişim sağlayabilirsiniz.

“….Davalı – davacı kadın oturulan konutun aile konutu olduğuna dair şerh verilmesini istemiştir. Bu konuda harcı verilerek açılmış bir dava ve karşılık dava bulunmamaktadır. Mahkemece bu hususta karar verilmesine yer olmadığına şeklinde karar verilmesi gerekirken kesin hüküm oluşturacak şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.” Y2HD,29.12.2004, 1***2-1***4

“..Davalı kadının, aile konutu şerhi konulmasına ilişkin usulen harcı Ödenerek açılmış bir davası veya karşılık davası bulunmadığı halde, mahkemece bu hususta karar verilmesine yer olmadığına şeklinde karar verilmesi gerekirken davacı koca adına kayıtlı ev üzerine ara kararı ile aile konutu şerhi konulması ve gerekçeli kararda bu şerhin kaldırılmasına yönelik talebin reddi doğru görülmemiştir.” Y2HD,23.11.2009, 1***0-2***3

Ara Kararı İle Verilmemelidir

Aile konutu olduğuna dair şerh verilmesi istemi ancak harcı verilerek açılmış bir dava ya da karşılık davada gerçekleştirileceğinden ara kararı ile aile konutu şerhi verilmesine karar verilemez.

“…Davalı tarafından Aile konutu şerhi konulması için harcı verilerek usulüne uygun olarak açılmış bir dava ya da karşılık dava olmadığı halde yazılı şekilde ara kararı ile aile konutu şerhi konulması isabetsizdir.” Y2HD.18.02.2008, 4***3-1***6

“…Aile konutu şerhi konulması için harcı verilerek usulüne uygun olarak açılmış bir dava olmadığı halde yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir.” Y2HD,07.05.2007, 6***4 -7***3

. ..Ara kararı ile konulan tedbir, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 101 ve devamı maddelerine dayalı olup dava niteliğinde değildir. Davacı-davalı kadın tapu kaydına aile konutu şerhinin konulmasını talep etmiştir. Bu konuda başvurma harcı yatırılmıştır. Mahkemece maktu nisbi harç İkmal ettirilip (Harçlar Kanunu mad. 30-32) sonucu itibariyle karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.” Y2HD,14.05.2007, 1***2-8***5

Duraksama Ortadan Kaldırılmalıdır

Aile konutu ile ilgili şerhin hangi yer için istenildiği konusunda dava dilekçesinde yeterli bir açıklık yoksa davacıdan bu konuda açıklama istenmeli gerekirse keşif yapılmalıdır.

“Taşınmazın tapu kaydında kargir apartman olduğu, 1/3 hissenin de muris S…n adına kayıtlı olduğu görülmektedir. 8 nolu parselin üzerinde bir kısım bağımsız bölümlerin bulunduğu dosyadaki belge ve bilgilerden anlaşılmaktadır. Davacıdan hangi bağımsız bölüm için dava açıldığının açıklattırılıp, buna göre delillerin toplanması ve sonucu itibarı ile karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde hüküm tesisi doğru olmamıştır.” Y2HD, 19.03.2007, 1***0-4***7

  • ETİKETLER

Aile Hukuku, Aile Konutu Davaları, Aile Konutu Şerhi, Türk Hukukunda Aile Konutu, ,