4°C
İSTANBUL HAVA DURUMU4°C Kar Yağışlı
DESTEK TELEFONU 0532 442 62 33

Bizden Haberler

Boşanma.org.tr

Aile Konutu Şerhinin Konulması Evlilik Süresince Her Zaman İstenebilir

- +

project-image-6

http://bosanma.org.tr/aile-konutu-serhinin-konulmasi-evlilik-suresince-her-zaman-istenebilir/

Aile Konutu Şerhinin Konulması Evlilik Süresince Her Zaman istenebilir

Aile konutu şerhinin konulması evlilik süresince her zaman istenebilir. Bu konuda daha önce feragat edilmiş olması yeni bir istekte bulunmaya engel değildir.

“..Türk Medeni Kanununun 194/2.maddesı uyarınca aile konutu olarak özgülenen taşınmaz üzerine aile konutu şerhi konulması evliliğin devamı süresince her zaman İstenebilir. Davalının daha önce açtığı taşınmaz üzerine aile konutu şerhi konulmasına yönelik davasından feragat etmesi taşınmazın aile konutu vasfını ortadan kaldırmaz ve sonradan açılacak davalar için kesin hüküm oluşturmaz.

“…Taraflar arasında görülen Nevşehir Aile Mahkemesinin 2008/155 esas sayılı dosyasında toplanan delillerden dava konusu taşınmazın aile konutu olduğu anlaşılmaktadır. O halde mahkemece 24.6.2009 tarihinde davalının isteği ile konulan aile konutu şerhinin kaldırılmasına ilişkin davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.” Y2HD, 29.04.2010, 1***7-8***7

Aile Konutu Şerhi Paya Hasren istenebilir

Eşlerden birinin paydaş olduğu ve aile konutu olarak özgülenen konut İçin aile konutu şerhinin konulması paya hasren istenebilir. Diğer paydaşların paylarını da kapsar şekilde taşınmazın tamamı üzerine aile konutu şerhi konulamaz.

“..Davalı, 125 parsel sayılı taşınmazda 219/1630 oranında paydaştır. Bu paya ilişkin tapu kaydı üzerine aile konutu şerhi konulması gerekirken, diğer paydaşların tasarruflarını sınırlayacak şekilde 125 parsel nolu taşınmazın tapu kaydına şerh konulmasına biçiminde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.” Y2HD, 16.07.2007, 1***8-1***5

“..Dava konusu taşınmazın, tapuda iki katlı kargır ev ve arsası niteliğinde bulunduğu ve 177/335 payın davalı koca Ç…n, 158/335 payın ise Hazine adına kayıtlı olup davalı Çetin hissesinin tamamına aile konutu şerhi konulduğu anlaşılmaktadır. Mahkemece usulüne uygun keşif yapılarak, toplanan delillerle taşınmaz üzerinde bulunduğu belirtilen üç katlı evin, hangi bölümünün aile konutu olarak kullanıldığının tespit edilerek, davalının payı da gözetilerek, aile konutu olarak belirlenecek bölümle sınırlı olacak biçimde yapılacak açıklama ile şerhin konulması gerektiği düşünülmeden, eksik inceleme İle yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.” Y2HD, 04.10.2010, 4***1-1***3

Karşı oy: “Dava konusu taşınmaz, davalı Ç…n ile Hazinenin paylı mülkiyetindedir. Taşınmaz üzerindeki yapının her bir bağımsız bölümü üzerinde, kat mülkiyeti veya kat irtifakı tesis edilmedikçe, bu bölümlerde paydaş Ç…nin ayrı ve bağımsız olarak tasarrufta bulunması yasal olarak mümkün değildir. O ancak payı üzerinde tasarrufta bulunabilir. Bu hukuki durum karşısında yapının aile konutu olarak kullanılan bölümünün keşfen belirlenmesinin sonuca etkisi yoktur. İstem konusunda bu bölümle sınırlı şekilde karar verilmesi de hukuken mümkün olmayacaktır. O nedenle payın tamamı üzerine aile konutu şerhi konulması doğrudur. Açıklanan sebeple değerli çoğunluğun bozma düşüncesine iştirak etmiyorum.”

Aile Hukuku, Aile Konutu Davaları, Aile Konutu Şerhi, Türk Hukukunda Aile Konutu,