4°C
İSTANBUL HAVA DURUMU4°C Kar Yağışlı
DESTEK TELEFONU 0532 442 62 33

Bizden Haberler

Boşanma.org.tr

AİLE MALLARI

- +

project-image-6

http://bosanma.org.tr/aile-hukuku-konulari/aile-mallari/

AİLE MALLARI (TMK m. 372-395)

1- AİLE VAKFI (TMK m. 372)
  A- AİLE VAKFININ TANIMI
  B- AİLE VAKFININ BAĞLI OLDUĞU HÜKÜMLER
    1- Aile Vakfının Amacı
    2- Aile Vakfının Kuruluşu
      a- Aile Vakfının Sağlıkta Kuruluşu
      b- Aile Vakfının Ölüme Bağlı Tasarrufla Kuruluşu
    3- Aile Vakfından Yararlanacak Kişiler
    4- Aile Vakfının Tescili
    5- Aile Vakfının Sona Ermesi
  C- AİLE FİDEİKOMİSİ YASAĞI
    1- Tarihçesi
    2- Sakıncaları
2- AİLE MALLARI ORTAKLIĞI (TMK m. 373-385)
  A- OLUŞUMU
    1- Koşulları (TMK m. 373)
    2- Şekil (TMK m. 374)
  B- SÜRE (TMK M. 375)
  C- HÜKMÜ
    1- Elbirliği İle İşletme (TMK m. 376)
    2- Yönetim ve Temsil
      a- Genel Olarak (TMK m, 377)
      b- Yöneticinin Yetkisi (TMK m. 378)
    3- Ortak Mallar ve Kişisel Mallar (TMK m. 379)
  D- ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ
    1- Sebepleri (TMK m. 380)
    2- Fesih Bildirimi, Ödemeden Aciz, Evlenme (TMK m. 381)
    3- Ölüm (TMK m. 382)
    4- Paylaşma Kuralları (TMK m. 383)
  E- KAZANÇ PAYLI AİLE MALLARI ORTAKLIĞI
    1- Konusu (TMK m. 384)
    2- Özel Sona Erdirme Sebepleri (TMK m. 385)
3- AİLE YURDU (TMK m. 386-395)
  A- GENEL OLARAK
  B- AİLE YURDUNUN KURULMASI
    1- Koşulları (TMK, m. 387)
    2- Usul ve Şekil (TMK. m. 388-389)
      a- İlân (TMK. m. 388)
      b- Üçüncü Kişilerin Haklarının Korunması (TMK. m. 389)
      c- Tapu Kütüğüne Şerh Verilmesi (TMK. m. 390)
  C- AİLE YURDUNUN SONUÇLARI
    1- Tasarruf Hakkının Sınırlanması (TMK. m. 391)
    2- Kan Hısımlarının Aile Yurduna Alınması (TMK. m. 392)
    3- Malikin Ödemede Acze Düşmesi (TMK. m. 393)
  D- AİLE YURDUNUN SONA ERMESİ
    1- Malikin Ölümü Hâlinde (TMK. m. 394)
    2- Malikin Sağlığında (TMK. m. 395)

,