4°C
İSTANBUL HAVA DURUMU4°C Kar Yağışlı
DESTEK TELEFONU 0532 442 62 33

Bizden Haberler

Boşanma.org.tr

Bekleme Süresinin Sınırları

- +

project-image-6

http://bosanma.org.tr/bekleme-suresinin-sinirlari/

Bekleme Süresinin(İddet Süresinin) Sınırları

4721 sayılı Türk Medeni Kanununda kadın için öngörülen bekleme süresinin(iddet süresinin) sınırları da çizilmiştir. Diğer bir deyişle kadın için öngörülen bekleme süresinin(iddet süresinin) başlangıcı ve kendiliğinden sona ermesi düzenlenmiştir.

Bekleme Süresinin Başlangıcı

Evliliği sona eren kadının üçyüz günlük bekleme süresi(iddet süresi) evliliğin sona ermesi tarihinden başlamaktadır.

“…Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle 5718 sayılı Kanunun 59. maddesi uyarınca boşanmaya ilişkin yabancı ilamın 19.4.2006 tarihinde kesinleştiği görülmekle yabancı ilamın kesin hüküm veya kesin delil etkisinin yabancı mahkeme kararının kesinleştiği 19.4.2006 tarihinden itibaren hüküm ifade edeceğine ve kesinleşme tarihinden itibaren 300 günlük süre (TMK. 132.m.)dolduktan sonra davacı kadın tarafından bekleme süresinin(iddet süresinin) kaldırılması davası açıldığından davacı kadının dava açmakta hukuki yararı bulunmadığından hükmün sonucu itibariyle doğru olduğunun anlaşılmasına göre onanmasına,” Y2HD, 18.09.2008, 1***1-1***3

Kadının evliliği değişik sebeplerle sona erebilir. Kadının evliliği eşinin ölümü ile sonlanmışsa üçyüz günlük bekleme süresi Ölüm tarihinden İtibaren işlemeye başlar.

Buna karşılık kadının evliliği boşanma ya da iptal kararı ile sonlanmışsa üçyüz günlük bekleme süresi(iddet süresi) boşanma ya da iptal kararının kesinleşme tarihinden itibaren işlemeye başlar. Boşanma ya da iptal davası sırasında eşinin ölümü gerçekleşmişse kadın için üçyüz günlük bekleme süresi(iddet süresi) ölüm tarihinden itibaren işlemeye başlar.

TMK m. 181. Hükmüne göre; Boşanma davası devam ederken ölen davacının mirasçılarından birisinin davaya devam etmesi ve davalının kusurunun ispatlanması hâlinde eşler, bu sıfatla birbirlerinin yasal mirasçısı olamazlar ve boşanmadan önce yapılmış olan Ölüme bağlı tasarruflarla kendilerine sağlanan hakları, aksi tasarruftan anlaşılmadıkça, kaybederler.

Boşanma davası devam ederken ölen davacının mirasçılarından birisi davaya devam etse bile üçyüz günlük bekleme süresi(iddet süresi) ölüm tarihinden itibaren işlemeye başlar.

Bekleme Süresinin Sona Ermesi (TMK m. 132 f.II)

Evliliği sona eren kadının üçyüz günlük bekleme süresi(iddet süresi) doğum yapması ile biter.

Boşanma davası kararının kesinleşmesini takiben 300 günlük iddet süresini geçiren kadın diyelim ki 30. Gününde doğum yaptı. Ertesi günü evlenebilir.

Doğum yapan kadın için yeniden evlendiğinde; sona eren evliliğinden kaynaklanabilecek bir Soybağı karışıklığı artık söz konusu olamaz.

Evliliği sona eren kadının üçyüz günlük bekleme süresi(iddet süresi) doğurmakla kendiliğinden biter. Daha açık bir deyişle evliliği sona eren kadın doğum yaptıktan sonra yeniden evlenebilmesi için ayrıca bekleme süresinin(iddet süresinin) kaldırılması davası açmasına gerek bulunmamaktadır.

Aile, aile hukuku kapsamı, Evlenme engelleri, Evlenmenin maddi koşulları, Evlenmeye ilişkin genel bilgiler, Evlilik Hukuku, iddet, iddet süresi,