4°C
İSTANBUL HAVA DURUMU4°C Kar Yağışlı
DESTEK TELEFONU 0532 442 62 33

Bizden Haberler

Boşanma.org.tr

Boşanan Kadının Soyadı

- +

project-image-6

Boşanan Kadının Soyadı

Boşanan kadının soyadı konusunu aşağıdaki konu başlıklarına göre inceleyeceğiz;

 

Boşanma sonrası kadının soyadı (TMK. m. 173 f. I),

Boşandığı kocasının soyadını kullanması

Belirlediğimiz konu başlıklarını detaylı ifade etmeye çalışalım

 

BOŞANMA SONRASI KADININ SOYADI (TMK. m. 173)

 

Kural olarak boşanan kadın evlenmeden önceki soyadını yeniden alır. Boşanan kadın evlenmeden önce bekar olabileceği gibi dul da olabilir.

 

Oysa İsviçre Medeni Kanunu, Avusturya Medeni Kanunu ve Alman Medeni Kanununda kadın kural olarak kocasının soyadını kullanmayı sürdürür. Kadın önceki soyadını kul¬lanmak isterse mahkemeden bu konuda karar verilmesini ister, DEMİR, s. 10.

 

Evlenmeden Önce Bekar İdiyse Soyadı (TMK. m. 173 f. I)

 

Başka bir anlatımla boşanma halinde kadın, evlenmeden önce bekar idiyse bekarlık soyadını alır, örnekleyelim;

 

bosanan-kadinin-soyadi

 

 

 

Evlenmeden Önce Dul İdiyse Soyadı (TMK. m. 173 f. I)

 

Bu bölümde halinde kadın, evlenmeden önce dul idiyse alacağı soyadı konusunda açıklamalarda bulunacağız.

 

Kural Olarak

 

Buna karşılık dul iken evlenen ve daha sonra boşanan kadın ise dulluk soyadını yeniden alır.

 

Evlenmeden Önce Dul Olup Bekarlık Soyadını Kullanması

 

Evlenmeden önce dul olan kadın, boşandığında dulluk soyadı yerine bekarlık soyadını kullanacaksa hakimden bekarlık soyadını taşımasına izin verilmesini aile mahkemesinden istemesi gerekir.

 

“…Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle dava, ilk kocasının ölümü üzerine dul olarak evlenen kadının boşanması nedeniyle, bekarlık soyadını taşımasına izin isteğine ilişkin olup ( TMK. md. 173 ) Aile Mahkemesinin görevli bulunmasına göre yerinde bulunmayan temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına,” Y2HD, 27.03.2007, 1***5-4***8.

 

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile boşanan kadının kişisel durumunda 743 sayılı Türk Kanunu Medenisine göre farklılık yaratılmıştır. 743 sayılı Türk Kanunu Medenisine göre dul iken evlenen ve sonra boşanan kadının sadece bekarlık soyadını alabileceği kabul edilmişti.

 

Böylece dul iken evlenen ve sonra boşanan kadın dul kalmasına sebep olan kocasından doğurduğu çocuklarının soyadı ile aynı soyadını taşıyamaz duruma geliyordu.

 

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile dul iken evlenen ve sonra boşanan kadının dulluk soyadına dönmesi kuralı kabul edilmiştir.

 

Dul iken evlenen ve sonra boşanan kadın isterse aile mahkemesi (=yoksa Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen asliye hukuk mahkemesi) hakiminden bekarlık soyadını taşımasına izin isteyebilir.

 

BOŞANDIĞI KOCASININ SOYADINI KULLANMASI

 

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu m. 187 hükmü örneksemesi ile boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati olan kadın dilerse nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla boşandığı kocasının soyadı önünde bekarlık soyadını da kullanabilir.

 

“..Dava, davacının boşandığı eşi Cemal ile ölünceye kadar birlikte yaşadıklarının tespitine ilişkin olup, davacının, dava dilekçesinde boşandığı eşin soyadını kullanılmasına izin verilmesine yönelik talebi olmadığı halde (HUMK.md.74) yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.” Y2HD, 31.05.2010, 6***4-1***4

 

Daha önce iki soyadı kullanan kadın, bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir.

Aile Hukuku, Evliliğin Genel Hükümleri, Evlilikte Eşler, Evlilikte Eşlerin Kişisel Durumları, Kadının Soyadı, ,