4°C
İSTANBUL HAVA DURUMU4°C Kar Yağışlı
DESTEK TELEFONU 0532 442 62 33

Bizden Haberler

Boşanma.org.tr

Butlan Kararının Üçüncü Kişiler Yönünden Sonuçları

- +

project-image-6

http://bosanma.org.tr/butlan-kararinin-ucuncu-kisiler-yonunden-sonuclari/

Butlan Kararının Üçüncü Kişiler Yönünden Sonuçları

Butlan kararının üçüncü kişiler yönünden sonuçlarını aşağıdaki konu başlıklarına göre inceleyeceğiz;

  • Butlan kararı verilmesine kadar sonuçları
  • Butlan kararı verilmesinden sonra sonuçları

Bu başlıkları detaylı ifade etmeye çalışalım.

Butlan Karan Verilmesine Kadar Sonuçları

Mutlak butlan halinde bile evlenme, hakimin kararına kadar geçerli bir evliliğin bütün sonuçlarını doğurur.

O halde butlan kararının kesinleşme tarihine kadar butlan ile sakat evlilik üçüncü kişiler açısından da geçerli bir evliliğin bütün sonuçlarını doğurur.

Örnekler verebiliriz;

Aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile sağlanmışsa, sözleşmenin tarafı olmayan eş, kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı haline gelebilir. Eşler birliği temsil yetkisinin kullanıldığı hallerde, üçüncü kişilere karşı müteselsilen sorumlu olurlar.

Eşlerden her biri, birliği temsil yetkisi bulunmaksızın yaptığı işlemlerden kişisel olarak sorumludur. Ancak, TMK m. 189. Hükmüne göre; temsil yetkisinin üçüncü kişilerce anlaşılmayacak şekilde aşılması halinde eşler müteselsilen sorumludurlar.

TMK m. 190. Hükmüne göre; Eşlerden biri birliği temsil yetkisini aşar veya bu yetkiyi kullanmada yetersiz kalırsa hakim, diğer eşin istemi üzerine temsil yetkisini kaldırabilir veya sınırlayabilir. İstemde bulunan eş, temsil yetkisinin kaldırıldığını veya sınırlandığını, üçüncü kişilere sadece kişisel duyuru yoluyla bildirebilir. Temsil yetkisinin kaldırılmasının veya sınırlanmasının iyiniyetli üçüncü kişilere karşı sonuç doğurması, durumun hakimin kararıyla ilan edilmesine bağlıdır.

TMK m. 193 hükmüne göre; Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, eşlerden her biri diğeri ve üçüncü kişilerle her türlü hukuki işlemi yapabilir.

TMK m. 224. Hükmüne göre; Kural mal rejiminde (Yasal mal rejimi=edinilmiş mallara katılma rejimi (= TMK. m. 202 f.I, 218-241)) eşlerden her biri kendi borçlarından dolayı üçüncü kişilere karşı bütün malvarlığıyla sorumlu olduğu gibi eklenecek değerler mahkeme kararı, davanın kendisine ihbar edilmiş olması koşuluyla, kazandırma veya devirden yararlanan üçüncü kişilere karşı da ileri sürülebilir. (TMK m. 229)

TMK m. 241 f.I. hükmüne göre; Kural mal rejiminin tasfiyesi sırasında, borçlu eşin malvarlığı veya terekesi, katılma alacağını karşılamadığı takdirde, alacaklı eş veya mirasçıları, edinilmiş mallarda hesaba katılması gereken karşılıksız kazandırmaları bunlardan yararlanan üçüncü kişilerden eksik kalan miktarla sınırlı olarak isteyebilir.

Butlan Kararı Verilmesinden Sonra Sonuçları

Butlan kararının kesinleşmesi tarihinden sonra sakat evlilik üçüncü kişiler açısından da geçerliliğini kaybeder.

Aile, Aile Hukuku Kapsamı, Butlan, Evlenmenin Hükümsüzlüğü, Evlilik Hukuku,