4°C
İSTANBUL HAVA DURUMU4°C Kar Yağışlı
DESTEK TELEFONU 0532 442 62 33

Bizden Haberler

Boşanma.org.tr

Cumhuriyet Savcılığına Bildirim

- +

project-image-6

Yetkili makamlar önünde yapılan evlenmelerin tescil işlemini yapacak olan nüfus müdürlüğüne bildirilmesi üzerine o yer nüfus müdürlüğü de yapılan evliliği kural olarak tescil etmekle yükümlüdür.

Ancak mutlak butlan hallerine özgü olarak geçerli evlenmelerin tescilinden farklı bir düzenleme getirilmiştir.

Mutlak Butlan Hallerinde

Nüfus idareleri, evlenmeyi aile kütüklerine tescil ederken evlenmenin mutlak butlan sebeplerinden biri ile malul olduğunu tespit etseler dahi tescil işlemini sonuçlandırmak zorundadırlar. Başka bir anlatımla tescil işleminden kaçınamazlar.

Evlendirme Yönetmeliği Madde 33 hükmüne göre; Ancak nüfus idareleri, evlenmeyi aile kütüklerine tescil ederken evlenmenin mutlak butlan sebeplerinden biri ile malul olduğunu belirlerse durumu gerekli bilgilerle birlikte Cumhuriyet Savcılığına bildirirler.

Yurt dışında yabancı yetkili makamlar önünde yapılan evlenmeler, dış temsilciliklerimize intikal ettirildiği takdirde dış temsilciliklerimiz yetkilileri yabancı makamlarca verilen evlenme belgesine göre evlenme bildirimlerini düzenlemekle yükümlüdürler.

Evlendirme Yönetmeliği Madde 32 f.III hükmüne göre; Dış temsilciliklerimiz yetkilileri usulüne yabancı yetkili makamlar önünde yapılan evlenmeleri usulüne uygun olarak düzenlenmiş evlenme bildirimi formu ile otuz gün içerisinde erkeğin kayıtlı olduğu ilçe nüfus müdürlüğüne bildirir.

Evlendirme Yönetmeliği Madde 32 f.III hükmüne göre; Yurt dışında yabancı yetkili makamlar önünde yapılan evlenen erkek yabancı uyruklu ise bildirim kadının kayıtlı olduğu ilçe nüfus müdürlüğüne yapılır.

Evlendirme Yönetmeliği Madde 33 hükmüne göre; Nüfus idareleri, evlenmeyi aile kütüklerine tescil ederken yurt dışında yabancı yetkili makamlar önünde yapılan evlenmenin mutlak butlan sebeplerinden biri ile malul olduğunu belirlerse gerekli bilgilerle birlikte durumu Cumhuriyet Savcılığına bildirirler.

Diğer Hallerde

Yetkili makamlar önünde yapılan evlenmelerin tescil işlemini yapacak olan nüfus müdürlüğüne bildirilmesi üzerine o yer nüfus müdürlüğünün geçerli evlilikler ile mutlak butlan dışında kalan diğer hallerde ne yapacağı hakkında özel bir düzenleme getirilmemiştir.

Yok Evliliklerde

Yetkili makamlar Önünde yapılmış olsa bile hukuken yok sayılan evlenmelerin tescil işlemini yapacak olan nüfus müdürlüğüne bildirilmesi üzerine o yer nüfus müdürlüğünün bu evliliği tescil zorunluluğu yoktur.

Örneğin iki erkeğin evlendiğini gören nüfus müdürlüğünün bu evliliği tescil zorunluluğu bulunmamaktadır.

Nisbi Butlan Hallerinde

Nüfus idareleri, evlenmeyi aile kütüklerine tescil ederken evlenmenin nisbi butlan sebeplerinden biri ile malul olduğunu tespit etseler dahi tescil işlemini sonuçlandırmak zorundadırlar. Başka bir anlatımla tescil işleminden kaçınamazlar.

Nüfus idaresinin bu durumu Cumhuriyet Savcılığına bildirme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Butlanı Gerektirmeyen Sebeplerde

Nüfus idareleri, evlenmeyi aile kütüklerine tescil ederken evlenmenin butlanını gerektirmeyen sebeplerinden birinin gerçekleştiğini tespit etseler dahi tescil işlemini yapmak zorundadırlar.

Örneğin: TMK m. 154. Hükmüne göre; kadının bekleme süresi bitmeden evlenmesi, evlenmenin butlanını gerektirmez.

Nüfus idareleri, evlenmeyi aile kütüklerine tescil ederken kadının bekleme süresi bitmeden evlendiğini tespit etseler dahi tescil işlemini yapmak zorundadırlar.

Nüfus idaresinin nisbi butlanda olduğu gibi bu durumu da Cumhuriyet Savcılığına bildirme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Ceza Hükümlerinin Uygulanması Gereken Hallerde

Evlenme bildirimlerinin incelenmesinde; Evlendirme Yönetmeliğinin m. 56 altında düzenlenen hükümlerine göre;

  • Evli olmasına rağmen, başkası ile evlenme işlemi yaptıran,
  • Kendisi evli olmamakla birlikte, evli olduğunu bildiği bir kimse ile evlilik işlemi yaptıran,
  • Gerçek kimliğini saklamak suretiyle bir başkası ile evlenme işlemi yaptıran kişiler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun m. 230 hükmüne göre işlem yapılmak üzere belgelerle birlikte Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmelidir.207

Buna karşılık yurt dışında yabancı yetkili makamlarca yapılan evlenmelerde evlenmeyi gerçekleştiren yetkili hakkında iç hukukumuz uyarınca bir müeyyide uygulanması mümkün değildir.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Genelge no: 2007/13 hükümlerine göre;

Yabancı makamlarca verilen evlenme belgesine göre sadece evlenme bildirimlerini düzenlemekle yükümlü dış temsilciliklerimiz yetkililerinin evlenmede butlan nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesinin de yasal bir dayanağı bulunmamaktadır. Bu sebeple yurtdışında yabancı yetkili makamca yapılan ve butlan olan evlenmelerde evlendirme bildirimini düzenleyen dış temsilcilik yetkililerinin Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesi usulsüzdür.

Aile, aile hukuku kapsamı, Evlenmenin Şekil Koşulları, Evlenmeye ilişkin genel bilgiler, Evlilik Hukuku,