4°C
İSTANBUL HAVA DURUMU4°C Kar Yağışlı
DESTEK TELEFONU 0532 442 62 33

Bizden Haberler

Boşanma.org.tr

Eşlerin Birliği Yönetme Hakkı

- +

project-image-6

https://bosanma.org.tr/eslerin-birligi-yonetme-hakki/

Eşlerin Birliği Yönetme Hakkı

BİRLİĞİ YÖNETME HAKKI (TMK m. 186 f. II)

Hayat ortaklığı kabul edilen evliliklerde bu ortaklığın yönetiminin de birlikte olması eşler arasındaki eşitliğin doğal sonucudur. Eşlerin birliği beraberce yöneteceklerine evliliğin anayasası olan TMK m. 185 hükmünde açıkça işaret edilmiştir.

EŞİT YÖNETİM HAKKI

Bilindiği üzere kadın erkek eşitliğini sağlamak üzere 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinde yer alan ”Koca, birliğin reisidir” hükmü kaldırılmıştır.

743 sayılı Türk Kanunu Medenisine göre birliğin reisliği/başkanlığı erkek eşe verilmiş iken kadın eşe de ona yardımcılık ve danışmanlık etme ödevi verilmişti. Kadın eşin evin içişlerini yönetme hakkı vardı.

Bu surette evlilik birliğinin yönetiminde eşlere eşit söz hakkı tanınmıştır. Evlilik birliğini eşlerin birlikte yönetmeleri esası benimsenmiştir.

Birliğin birlikte yönetim kuralı eşlerin her türlü yönetim girişiminden önce birbirlerine bilgi vermelerini gerektirir. Yönetimin birlikteliği bu sayede gerçekleşir.

YÖNETİMİN EŞLERDEN BİRİNE BIRAKILMASI

Eşlerin birliği beraberce yönetirler kuralına bazı durumlarda istisnalar getirilmiştir.

Örneğin, ortak yaşamın devamı süresince ailenin sürekli olmayan ihtiyaçları için eşlerden biri diğer eş veya haklı sebeplerle hakim tarafından yetkili kılınmışsa ya da birliğin yararı bakımından gecikmede sakınca bulunur ve diğer eşin hastalığı, başka bir yerde olması veya benzeri sebeplerle rızası alınamazsa birliği temsil edebilir

YÖNETİME HAKİMİN MÜDAHALESİ (TMK m. 195 f. I)

Evliliğin anayasasına göre eşlerin evlilik birliğini birlikte yönetmeleri her ne kadar yükümlülük olarak gözükmekte ise de eşlerden biri için hak olan diğeri için yükümlülük bir oluşturmaktadır.

Evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, eşler ayrı ayrı veya birlikte hâkimin müdahalesini isteyebilirler.

  • ETİKETLER

Aile Hukuku, Evliliğin genel hükümleri, Evlilikte Eşler, Evlilikte Eşlerin Hakları, ,