4°C
İSTANBUL HAVA DURUMU4°C Kar Yağışlı
DESTEK TELEFONU 0532 442 62 33

Bizden Haberler

Boşanma.org.tr

Evlendirme Memuru Bulunmadan Yapılması

- +

project-image-6

http://bosanma.org.tr/evlendirme-memuru-bulunmadan-yapilmasi/

Evlendirme Memuru Bulunmadan Yapılması

TMK m. 142. Hükmüne göre; Aynı cinsiyette bulunmayan iki kişinin hukuk düzeninin öngördüğü şekilde süreklilik hedefiyle kurdukları hayat ortaklığı olan evlenme, evlendirme memurunun evleneceklerden her birine birbiriyle evlenmek isleyip istemediklerini sorduktan sonra tarafların olumlu sözlü cevaplarını verdikleri anda oluşmaktadır.

Evlenme isteğine ilişkin iradenin evlendirme memuru önünde açıklanması gerekmektedir. Aynı cinsiyette bulunmayan iki kişinin süreklilik hedefiyle hayat ortaklığı kurmak istediklerini evlendirme memuru yetkisi var gibi davranan birine açıklaması ile kural olarak aralarında evlilik ilişkisinin oluşacağını düşünmekteyiz.

Örneğin Üsküdar Evlendirme Dairesinde verilen saatte evlendirme töreninde modeli Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce belirlenen evlendirme memurlarına özgü Özel bir cübbe giyen kişi, tanıklar huzurunda evleneceklerden her birine birbiriyle evlenmek isteyip istemediklerini sorduktan sonra tarafların olumlu sözlü cevaplarını verdikleri anda geçerli evlilik oluşur. Taraflar evlenme töreninde özel bir cübbe giyen ve kendilerine soru soran kişinin evlendirme memuru olmadığını biliyor ya da bilmesi gerekiyorsa evlenmenin yokluğu söz konusudur.

Evleneceklerin Sadece Birbirine İrade Açıklaması

Aynı cinsiyette bulunmayan iki kişinin süreklilik hedefiyle hayat ortaklığı kurmak İstediklerini evlendirme memuru bulunmadan birbirlerine açıklamaları ile aralarında evlilik ilişkisi oluşmaz.

Evlenme işleminin evlendirme memuru önünde yapılması evlenmenin kurucu unsurlarından olduğu için kurucu unsurlardan yoksunluk evlenmenin yokluğu sonucunu doğurmaktadır.

Yetkili Olmayan Kişiye İrade Açıklaması

Yetkili olmayan kişi önünde yapılan evlenmeler yok hükmündedir.

Örneğin bir din adamı önünde yapılan evlenme yönündeki irade ayıklaması hukuk düdeninde hiçbir hüküm ve sonuç doğurmaz.

Bu sebeple aynı cinsiyette bulunmayan iki kişinin süreklilik hedefiyle hayat ortaklığı kurmak istediklerini evlendirme memuru yetkisi bulunmayan birine açıklaması ile aralarında evlilik ilişkisi oluşmaz.

Evlendirme memuru yetkisinin kime ait olduğu konusunda “başvuru makamı”  bölümünde ayrıntılı bilgi vermiştik. Link’e tıklama koşulu ile detaylı açıklamaların bulunduğu yazımızı okuyabilirsiniz.

Örnek olarak aşağıdaki kişiler önünde ve seçkin kalabalıklar huzurunda yapılan evlenmeler adı geçenlerin sıfatı ne olursa olsun evlendirme yetkisi bulunmadığından yok evlilik hükmündedir;

  • Cumhurbaşkanı önünde,
  • Başbakan önünde,
  • Bakan önünde,
  • Vali önünde,
  • Kaymakam önünde,
  • Hakim önünde,
  • İmam önünde,
  • Diğer din mensupları önünde.

Evlenme töreninin evlendirme memuru önünde yapılması evlenmenin kurucu unsurlarından olduğu için yetkisi bulunmayan kişiler önünde yapılan irade açıklaması evlenmenin yokluğu hukuki sonucunu doğurur,

“..Davacının 31/01/2002 tarihinde hasımsız olarak açtığı davada, 18.11.1979 tarihinde vefat eden Y…f K…e ile 1974 yılında gayri resmi olarak evlendiklerini belirterek evliliğin tespiti ile tesciline karar verilmesini istediği, mahkemece davanın kabulü ile davacının Y…f K…e ile 1974 – 1979 yılları arasında evli olduğunun tespitine karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmıştır. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 141’nci maddesinde “evlenme töreni, evlendirme dairesinde evlendirme memurunun ve ayırt etme gücüne sahip ergin iki tanığın önünde açık olarak yapılır”. Aynı Kanununun 142’nci maddesinde de “Evlendirme memuru, evleneceklerden her birine birbiriyle evlenmek isteyip istemediklerini sorar. Evlenme, tarafların olumlu sözlü cevaplarım verdikleri anda oluşur. Memur, evlenmenin tarafların karşılıklı rızası ile kanuna uygun olarak yapılmış olduğunu açıklar. Hükmüne yer verilmiştir. Anılan hükümlere göre evlenme şekle bağlı akitlerdendir. İki tarafın evlendirme memuru ve tanıklar önünde karşılıklı olarak bu konudaki iradelerini açıkça bildirmeleri şarttır. Bu itibarla, bir evlendirme akdine dayanmadan birleşen davacı N…e G…z ile Y…f K…e arasında geçerli bir nikah akdi meydana gelmediği halde davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.” Y2HD, 30.11.2006, 8***9-1***1

Bu sebeple herhangi bir din adamı önünde yapılan sözde evlenmelerin hukuki bir değeri bulunmamaktadır.

Kaldı ki Evlendirme Yönetmeliği Madde 56. Hükmüne göre; aralarında evlenme olmaksızın evlenmenin dini törenini yaptıranlar ve evlenme akdinin kanuna göre yapılmış olduğunu gösteren belgeyi görmeden bir evlenme İçin dini tören yapan kimseler hakkında da 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun m. 230 hükmü uyarınca işlem yapılmak üzere durum belgelerle birlikte Cumhuriyet savcılığına intikal ettirilir.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 2.12.1985 gün ve 621.113.3338 sayılı genelgesi ne göre; evlenmenin varlığı nüfus idarelerinden verilen belge ile ispatlanacağından köy muhtarlarınca verilen “Dini nikahlıdır” şeklindeki ilmühaberlerin de hukuki bir değeri olmadığı gibi Ceza Kanunu açısından bu tür bir ilmühaberler verilmesi suç teşkil eder.

Aile, Aile Hukuku Kapsamı, Evlenmenin Hükümsüzlüğü, Evlenmeye İlişkin Genel Bilgiler, Evlilik Hukuku, ,