4°C
İSTANBUL HAVA DURUMU4°C Kar Yağışlı
DESTEK TELEFONU 0532 442 62 33

Bizden Haberler

Boşanma.org.tr

Evlenme Başvurusunun Kabulü

- +

project-image-6

Evlenme Başvurusunun Kabulü (TMK m. 139 f, I)

Evlendirme memuru evlenme başvurusunu ve buna eklenmesi gereken belgeleri incelediğinde bir noksanlık görmez ya da noksanlık görüp bu noksanlık kendisi ya da evlenecek olanlarca tamamlandığı takdirde evlenme dilekçesini onaylayarak evlenme başvurusunu kabul eder.

Evlenme Başvurunun Kaydının Yapılması

Evlenme başvurusunu kabul eden görevli ve yetkili evlendirme memuru evlenme dilekçesinin kaydını yapar.

Evlenme Gün ve Saatinin Bildirilmesi

Evlenme başvurusunu kabul eden görevli ve yetkili evlendirme memuru evlenme dilekçesinin kaydını yaptıktan sonra taraflara evlenme sözleşmesinin yapılacağı gün ve saati bildirir.

Evlenme sözleşmesinin yapılacağı gün ve saat başvuru sırasına göre verilir.

Evlenme İzni Belgesinin Verilmesi (TMK m. 139)

Evlendirme Yönetmeliği Madde 22. Hükmüne göre; ”Evlenme dosyasının incelenmesi sonucunda evlenmelerine engel bir hallerinin bulunmadığı ve belgelerinin de tam olduğu tespit edilen çiftlere istedikleri takdirde, evlenme beyannamesinin izin belgesi bölümü (Evlenme izni belgesi) onaylanarak verilir.

TMK m. 139 f. I. Hükmüne göre; “Evlendirme memuru tarafından verilen ret kararı aile mahkemesince kaldırıldığında da evlenmek isteyenler İsterlerse evlenme izni belgesi verilir.”

TMK m. 139 f. II. Hükmüne göre; “Evlenme izni belgesi, verildiği tarihten başlayarak altı ay içinde evleneceklere herhangi bir evlendirme memuru önünde evlenebilme hakkı sağlar.”

Bu husus belgede de gösterilir.

Evlendirme Yönetmeliği Madde 22. Hükmüne göre; Yukarıdaki durumda mahkeme tarafından alınan izin belgesi ile evlenmek isteyen çiftler isterlerse yurt içinde isterlerse yurt dışında evlendirmeye yetkili makam huzurunda, ayrıca bir dosya düzenlenmesine gerek kalmadan evlenebilirler.

Evlenme izin belgesine dayanarak evlenme sözleşmesini yapan, evlenmeyi belgeyi veren evlendirme memurluğuna onbeş gün içinde bildirmekle görevlidir.

Aile, aile hukuku kapsamı, Evlenme Başvurusu, Evlenmenin Şekil Koşulları, Evlenmeye ilişkin genel bilgiler, Evlilik Hukuku,