4°C
İSTANBUL HAVA DURUMU4°C Kar Yağışlı
DESTEK TELEFONU 0532 442 62 33

Bizden Haberler

Boşanma.org.tr

Evliliğin Genel Hükümlerinin Emredici Nitelik Özelliği

- +

project-image-6

http://bosanma.org.tr/evliligin-genel-hukumlerinin-emredici-nitelik-ozelligi/

Emredici Nitelik Özelliği

Evliliğin genel hükümleri kural olarak emredici düzenlemeler içermektedir. Bu sebeple evlenme sözleşmesinin yapılmasıyla birlikte evliliğin genel hükümleri kendiliğinden yürürlüğe girmektedir.

Evliliğin genel hükümleri evlendirme memurunun evleneceklerden her birine birbiriyle evlenmek isteyip istemediklerini sorduktan sonra tarafların olumlu sözlü cevaplarını verdikleri andan itibaren başka herhangi bir işleme gerek kalmadan sonuçlarını meydana getirmeye başlamaktadır.

TMK m. 32 f. I. Hükmüne göre; Ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya kendisinden uzun zamandan beri haber alınamayan eşin ölümü hakkında kuvvetli olasılık varsa, haklan bu ölüme bağlı olanların başvurusu üzerine mahkeme bu kişinin gaipliğine karar verildiğinde ölüme bağlı haklar, TMK m. 35 f. I hükmüne göre; aynen gaibin ölümü ispatlanmış gibi kullanılır ise de evlilik geçerliliğini korur.

Aynı şekilde TMK m. 170 f. I. Hükmüne göre; ayrılık kararı kesinleştiğinde evlilik birliği hukuken devam eder. Bu nedenle bilinmelidir ki ayrılık kararı evliliği sona erdiren sebeplerden değildir!

Bilindiği üzere boşanma davası açmaya hakkı olan eş, dilerse boşanma, dilerse ayrılık isteyebilir.

Talep Etme Hakkı Verir

Evliliğin genel hükümlerinin kapsamında yer alan ve eşlerin kendi arasındaki ilişkilerden doğan yükümlülükleri her birinin diğerinden talep etme hakkı vardır.

Bilindiği üzere eşlerden biri için hak olan diğeri için yükümlülük oluşturmaktadır.

Eş söylemle eşlerden biri için yükümlülük olan diğeri için bir hak oluşturmaktadır.

Talep etme hakkı evlenmeyle başlar.

“..Evlenmeyle, eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur (TMK. md. 185/1) ve evliliğin genel hükümlerinin eşlere yüklediği hak ve yükümlülükler, evlenmeyle doğar.” Y2HD, 06.07.2004, 6***8-9***0.

Zorlama Olanağı Yoktur

Evliliğin genel hükümleri arasında yer alan yükümlülüklere uyulmamış olması durumunda eşlerin bu konuda birbirlerini zorlama olanağı bulunmamaktadır.

Zorlama olanağı bulunmayan aile mahkemesi (=yoksa Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen asliye hukuk mahkemesi) hakiminin yapacağı işlemler de evliliğin genel hükümlerinin bu özelliğine uygun olmak zorundadır.

Eşleri zorlama olanağından yoksun aile mahkemesi hakiminin alabileceği önlemler de aşağıdakilerle sınırlıdır;

  • Uyarma,
  • Uzlaştırmaya çalışma,
  • Uzman yardımı isteme,
  • Geçici önlemleri alma

Hakimin yetki ve sorumluluklarını ve eşlere olan yaptırımları ile ilgili bölümlerde detaylı açıklamalarımızı bulabilirsiniz.

  • ETİKETLER

Aile Hukuku, Evliliğin genel hükümleri,