4°C
İSTANBUL HAVA DURUMU4°C Kar Yağışlı
DESTEK TELEFONU 0532 442 62 33

Bizden Haberler

Boşanma.org.tr

Genel Olarak Evlenme Ehliyeti

- +

project-image-6

Genel Olarak Evlenme Ehliyeti

Evlenme ehliyetinin bulunması evlenmenin gerçekleşebilmesi için gerekli maddi koşullardandır. Evlenmenin gerçekleşebilmesi İçin aranan bu maddi koşulun daha iyi anlaşılabilmesi için evlenme ehliyeti ve evlenme erginliği konusunda açıklamalarda bulunma gereği vardır.

Evlenme Ehliyeti

Evlenmenin gerçekleşebilmesi için gereken evlenme ehliyetinin kişiye özgü özellikleri bulunduğu gibi türe özgü özellikleri de vardır.

Kişiye Özgü Evlenme Ehliyeti

Evlenme ehliyetini kişiye özgü olarak aşağıdaki konu başlıklarına göre inceleyeceğiz;

  • Genel evlenme ehliyeti,
  • Özel evlenme ehliyeti

Genel Evlenme Ehliyeti

Evlenmenin herhangi bir kişi ile yapılabilmesini sağlayan evlenme ehliyetine genel evlenme ehliyeti denilir.

Ayırt etme gücü bulunan, ergin ve kısıtlı olmayanların yanı sıra sınırlı evlenme ehliyetine sahip olanlar (Evlenme yaşına erişmiş olanlar ile ergin olup kısıtlananlar.) yasal temsilcilerinin rıza belgesi bulunması halinde genel evlenme ehliyetine sahip sayılır.

Genel evlenme ehliyetine sahip olanlar evlenme engelinin de bulunmaması durumunda herhangi biri ile evlenebilirler.

Özel Evlenme Ehliyeti

Genel evlenme ehliyetine sahip olanların belirli bir kişi ile evlenebilmesi için gereken evlenme ehliyetine özel evlenme ehliyeti denilir. Bir kişinin genel evlenme ehliyetine sahip olması özel evlenme ehliyetine sahip olmayı da beraberinde getirmemektedir.

Örneğin Türk Medeni Kanunu’na göre bir erkek teyzesi ile evlenemez. Daha açık bir deyişle genel evlenme ehliyeti bulunan kişi, belirli kişi olan teyzesi ile evlenemeyeceğinden bu kişi ile yapılacak olan evlilik yönünden özel evlenme ehliyetinden yoksun sayılır. BU her ülkede farklılık göstermektedir.

Örneğin İslam coğrafyasında ve islam aile hukukunda Kadın ölen kocanın abisi veya erkek kardeşi ile evlenebilirken Türk medeni Kanunu içerisinde bu da yasaklanmıştır.

Türe Özgü Evlenme Ehliyeti

Evlenme ehliyetini türe özgü olarak aşağıdaki konu başlıklarına göre inceleyeceğiz;

  • Tam ehliyetliler,
  • Tam ehliyetsizler,
  • Sınırlı ehliyetliler,
  • Sınırlı ehliyetsizler

Evlenme ehliyetinin türe göre ayırımına ilişkin olmak üzere şimdi daha ayrıntılı açıklamalarda bulunalım.

Tam Ehliyetliler

Evlenme Yönetmeliği M.14 f. 1. E göre  (18) On sekiz yaşını doldurmuş, her hangi bir mahkemece vesayet altına alınmamış olan ayırt etme gücüne sahip erkek ve kadın başka bir kimsenin rızası veya iznine bağlı olmaksızın evlenir.

Tam Ehliyetsizler

Kanunda gösterilen ayrık durumlar saklı kalmak üzere, ayırt etme gücü bulunmayan kimsenin fiilleri hukuki sonuç doğurmaz. (TMK. m. 15.)

Ayırt etme gücü bulunmayan kimseler fiil ehliyeti açısından tam ehliyetsizler grubunu oluşturur.

Herhangi bir hukuki işlem yapamayacak olan ayırt etme gücüne sahip olmayanlar doğal olarak evlenemez. (TMK. m. 125.)

Erkek veya kadın onyedi (17) yaşını doldurmadıkça evlenemeyeceği gibi (TMK m. 124 f.1.) olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple onaltı (16) yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verilebilir.

Evlenme ehliyetine sahip olmak açıkladığımız evlenme yaşına gelmiş olmayı gerektirmektedir. Evlenme yaşına gelmek evlenme erginliğine erişmek anlamına gelmektedir.

Evlenme erginliğine erişmeyenler de evlenme hakkı yönünden tam ehliyetsiz konumdadırlar.

Sınırlı Ehliyetliler

Vesayet makamı tarafından gerçek bir kişiye yasal danışman atanması kanunda düzenlenmiş sınırlı hâllere özgü olarak kararlaştırılabilir.

TMK. m. 429 hükmüne göre kısıtlanması için yeterli sebep bulunmamakla beraber korunması bakımından fiil ehliyetinin sınırlanması gerekli görülen ergin bir kişiye kanunda gösterilen işlerde görüşü alınmak üzere bir yasal danışman atanır. Bu işler arasında evlenme sayılmamıştır.

Kendisine yasal danışman atanan kişi fiil ehliyeti kısmen sınırlandırılmış olduğu için sınırlı ehliyetli sayılır.

Sınırlı ehliyetliler (Ayırt etme gücüne sahip, ergin olan ve kısıtlı bulunmadıkları halde kendilerine yasal danışman atananlar.) evlenme ehliyetine tam olarak sahiptirler.

Sınırlı Ehliyetsizler

Olağan evlenme yaşına erişenler ile ergin olup kısıtlananlar evlenme yönünden sınırlı ehliyetli sayılırlar.

Küçük, yasal temsilcisinin izni olmadıkça evlenemeyeceği (TMK m. 126) gibi kısıtlı da yasal temsilcisinin izni olmadıkça evlenemez. (TMK m. 127.)

Olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple onaltı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verilebileceğinden (TMK m. 124 f. II.) adı geçenler de evlenme yönünden sınırlı ehliyetli sayılırlar.

Evlenme Erginliği

Türk Medeni Kanununda evlenmenin gerçekleştirilebilmesi için Öngörülen yaşa erişme evlenme erginliği olarak adlandırılabilir.

Evlenme erginliği ise olağan evlenme erginliği ve olağan dışı evlenme erginliği olarak ikiye ayrılır.

Olağan Evlenme Erginliği

Türk Medeni Kanununda evlenmenin gerçekleştirilebilmesi için öngörülen olağan yaşa erişmeye olağan evlenme erginliği denilir.

Olağan evlenme yaşı kadın ve erkek için onyedi yaş olarak belirlenmiştir.

Olağan Dışı Evlenme Erginliği

Evlenmen n gerçekleştirilebilmesi için Türk Medeni Kanununda öngörülen olağan dışı yaşa erişmeye olağan dışı evlenme erginliği denilir.

Kadın ve erkek için olağan dışı evlenme yaşı onaltı yaş olarak belirlenmiştir.

Aile, aile hukuku kapsamı, Evlenmenin maddi koşulları, Evlenmeye ilişkin genel bilgiler, Evlilik Hukuku,