4°C
İSTANBUL HAVA DURUMU4°C Kar Yağışlı
DESTEK TELEFONU 0532 442 62 33

Bizden Haberler

Boşanma.org.tr

Hakimin Müdahale Koşulları Şekli Koşul

- +

project-image-6

http://bosanma.org.tr/hakimin-mudahale-kosullari-sekli-kosul/

HAKİMİN MÜDAHALE KOŞULLARI (TMK m. 195 f. I)

Evlilik birliğinin korunması amacıyla hakimin müdahalesi için aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi gerekmektedir;

  • Şekli koşul: İstek bulunmalıdır
  • Maddi koşul: Müdahale sebepleri gerçekleşmelidir

Bu konuları daha detaylı inceleyerek ne anlatılmak istendiğini yorumlayalım.

ŞEKLİ KOŞUL: İSTEK BULUNMALIDIR

Türk hukukunda kural olarak eşlerin bir isteği bulunmadıkça hakimin evlilik birliğine ilişkin sorunlarda kendiliğinden devreye girmesi olanaksızdır. Birliğe doğrudan müdahale edememe ilkesi dolaylı müdahaleye engel oluşturmamaktadır.

Evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya evlilik birliğine ilişkin Önemli bir konuda uyuşmazlığa düşülmesi halinde, eşlerin ayrı ayrı veya birlikte hakimin müdahalesini isteyebilme olanağı sebebiyle hakimin doğrudan / kendiliğinden değil de dolaylı olarak devreye konulması mümkündür.

Eşlerin İsteği

Evlilik birliğinin korunmasına ilişkin önlemlerin eşlerin isteği üzerine alınması mümkündür. Evlilik birliğinin korunmasına ilişkin önlemlerin alınması eşlerden biri tarafından istenebileceği gibi her iki eşin birlikte istemde bulunmaları da mümkündür.

Yasal Temsilcinin İsteği

Evlilik birliğinin korunmasına ilişkin önlem alınma isteği kural olarak kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hakkın kullanılması niteliğindedir. Ne var ki koşulları oluştuğu takdirde vesayet altında bulunan ya da ayırt etme gücüne sahip bulunmayan eş adına yasal temsilcisi evlilik birliğinin korunmasına ilişkin Önlem alınma isteğinde bulunabilir.

Vesayet Makamının İsteği

Vesayet, kişilerin korunması için Devletçe yapılandırılmış bir kurum olmakla bu işlevin doğal sonucu vesayet daireleri tarafından gerek görüldüğünde vesayet işlerine müdahale edilebilir. Vesayet işleri zorunlu kıldığı takdirde vesayet makamı, vasinin atanmasından Önce de re’sen gerekli önlemleri alır.

Vesayet altında bulunan eşin yararı varsa vesayet makamı evlilik birliğinin korunmasına ilişkin Önlem alınma isteğinde bulunabilir. TMK m. 397 f. II. hükümlerine göre vesayet makamı, sulh hukuk mahkemesidir.

Aile Hukuku, Aile Hukuku ilkeleri, aile hukuku kapsamı, evlilik birliğinin korunması, Evlilik Hukuku, Evlilikte eşlerin yükümlülükleri,