4°C
İSTANBUL HAVA DURUMU4°C Kar Yağışlı
DESTEK TELEFONU 0532 442 62 33

Bizden Haberler

Boşanma.org.tr

Kadın İçin Bekleme Süresi – İDDET

- +

project-image-6

http://bosanma.org.tr/kadin-icin-bekleme-suresi-iddet/

Kadın için iddet süresi

Kadın İçin Bekleme Süresi (TMK m. 132)

Soybağı karışıklığına sebebiyet vermemek amacıyla evliliği sona eren kadın için 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda bir bekleme süresi öngörülmüştür. Bilinmelidir ki evliliği sona eren erkek için bir bekleme süresi söz konusu olmadığından evliliği sona eren erkek hemen evlenebilir.

Kadın için Öngörülen bekleme süresi de bazı bulaşıcı hastalıklar gibi kesin olmayan evlenme engellerindendir.

Genel Olarak

TMK m. 290 hükmüne göre; Çocuk evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün içinde doğmuş ve ana da bu arada yeniden evlenmiş olursa, ikinci evlilikteki koca baba sayılır. Bu karine çürütülürse ilk evlilikteki koca baba sayılır.

Karinelerin çakışmasına yönelik 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda bu şekilde açık bir düzenleme bulunmasına rağmen Kanun Koyucu yine de evliliği sona eren kadın için bir bekleme süresi öngörmüştür.

İsviçre Kaynak Yasa da benzer düzenleme olan ZGB Art 103 yürürlükten kaldırılmış fakat Türk Medeni kanununda halen yürürlüktedir. İsviçre’nin bunu kaldırmasının altındaki etmen ise iki nedene dayandırılmaktadır.

Gelişmiş görüntüleme yöntemleri nedeni ile kadının gebeliğinin birkaç dakika içerisinde tespit edilebiliyor olması ve doğan çocuğun genetik kontrol ile babasının tespitinin birkaç gün içinde tespit edilebiliyor olması gelir.

İkinci neden ise İsviçre de bir başkasından olan çocuğunu boşandığı eşine (ne kadar varlıklı olursa olsun) babalık davası açma girişiminin yukarıda saydığımız nedenler ile tespit edilmesi yanında bunu yapan kadına yönelik erkeğin maddi manevi tazminat talebinin de bulunması nedeni ile görülme sıklığının son derece düşük olması gelmektedir.

Ayrıca bizim yorumumuza göre; sosyal hukuk devleti olarak İsviçre vatandaşlarının gelir düzeyi çok yüksek olması ve çocuklara yönelik özel yasalarının bulunması nedeni ile hiçbir İsviçre vatandaşı anne İsviçre vatandaşı çocuğunun geleceğinden endişe duymaması da olabilir.

Kadın için öngörülen bekleme süresi Evlendirme Yönetmeliğinde Ev. Yön. m. 2/i, kan karışımını önlemek amacı ile evliliği son bulan kadının yeniden evlenmesi için gereken üçyüz günlük süre olarak tanımlanmıştır.

Hemen belirtmek gerekir ki kadın için öngörülen bekleme süresi kesin olmayan evlenme engellerinden olduğundan kadın için Öngörülen bekleme süresine uymadan yapılan evlenmeler ise geçerli olup iptal edilmesi de mümkün değildir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununda kadın İçin Öngörülen bekleme süresinin tanımlandığı TMK m. 132 f, I hükmüne göre; evlilik herhangi bir sebeple sona ermişse evliliği sona eren kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez.

Bu konu ile alakalı olan diğer yazılarımızı okumak için altta bulunan listedeki başlıkların üzerine tıklamanız yeterlidir.

Kadın için Bekleme – İDDET – Süresinin Sınırları

İddet Süresinin Kaldırılması Davası

Yabancı Uyruklu Kadın İçin Bekleme süresi

Aile, Aile Hukuku Kapsamı, Evlenme Engelleri, Evlenmenin Maddi Koşulları, Evlenmeye İlişkin Genel Bilgiler, Evlilik Hukuku, İddet, İddet Süresi,