4°C
İSTANBUL HAVA DURUMU4°C Kar Yağışlı
DESTEK TELEFONU 0532 442 62 33

Bizden Haberler

Boşanma.org.tr

Kadının Önceki Soyadını Kullanma Hakkı

- +

project-image-6

http://bosanma.org.tr/kadinin-onceki-soyadini-kullanma-hakki/

KADININ ÖNCEKİ SOYADINI KULLANMA HAKKI (TMK m. 187)

Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır ise de kendisine evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilme hakkı verilmiştir.

“..Dava, evlenen kadının soyadına ilişkin olup, davacının evliliği halen sürmektedir. 4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanununun 4. maddesi; 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun ikinci kitabından üçüncü kısım hariç olmak üzere (T.M.K. md. 118 – 395) kaynaklanan bütün davaların Aile Mahkemesinde bakılacağına hükme bağlamıştır. Görev kamu düzenine ilişkindir. Mahkemece yargılamanın her aşamasında kendiliğinden dikkate alınması gerekir. Bu açıklama karşısında; davaya Aile Mahkemesinin bakması gerekmektedir. Mahkemece işin esasının incelenmesi gerekirken, yazılı olduğu şekilde görevsizlik kararı verilmesi doğru olmamıştır.” Y2HD, 12.07.2007, 1***1-1***3

  • ETİKETLER

Aile Hukuku, Evliliğin genel hükümleri, Evlilikte Eşler, Evlilikte Eşlerin Hakları,