4°C
İSTANBUL HAVA DURUMU4°C Kar Yağışlı
DESTEK TELEFONU 0532 442 62 33

Bizden Haberler

Boşanma.org.tr

Nişanın Bozulması Sonucunda Hediyelerin geri verilmesi Davasında Usul Hükümleri

- +

project-image-6

http://bosanma.org.tr/nisanin-bozulmasi-sonucunda-hediyelerin-geri-verilmesi-davasinda-usul-hukumleri/

Nişanın Bozulması Sonucunda Hediyelerin geri verilmesi Davasında Usul Hükümleri

Hediyeleri geri verilmesi konusunda açılacak olan davaya yönelik usul hükümleri konusunda bu bölümde hukuken ayrıntılı bilgi vereceğiz.

Hediyeleri geri verilmesi konusu davası usul hükümlerini aşağıdaki konu başlıklarına göre inceleyeceğiz;

 • Görevli mahkeme,
 • Yetkili mahkeme,
 • Davacı,
 • Davalı,
 • Feragat,
 • Hakkın devri,
 • Zamanaşımı.

Görevli Mahkeme

4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun m. 4, b.l hükmüne göre 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun Üçüncü Kısım hariç olmak üzere İkinci Kitabı (TMK. m. 118-395.) konusu olan aile hukukundan doğan dava ve işler 20.4.2004 tarihinden sonra aile mahkemesinde görülecektir.

4787 SK. m. 2. f. II hükmüne göre aile mahkemesi kurulamayan yerlerde ise TMK. m. 118-395 kapsamına giren dava ve işlere, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen Asliye Hukuk Mahkemesince bakılacaktır.

TMK m. 122. Ye göre hediyelerin geri verilmesi davasında aile mahkemesi görevlidir.

Yetkili Mahkeme

Hediyelerin geri verilmesi davasında yetkili mahkeme genel hükümlere göre belirlenir.

Davacı

Hediyenin geri verilmesi davasının davacı yanı;

 • Nişanlılar
 • Nişanlıların ana ve babası
 • Nişanlıların ana ve babası gibi davrananlardır.

Görüldüğü gibi nişanlıların birbirlerinin ailesinden bir kişiye, üçüncü kişilerin nişanlılara, nişanlı yakınlarının birbirlerine verdikleri hediyeleri TMK.m. 122 hükmüne göre geri istemesi olanaksızdır. AKINTÜRK, s.41

Ölüm halinde hediyelerin iadesi talebi ilgilinin mirasçılarına geçer.

Davalı

Hediyenin geri verilmesi davasının davalı yanı ise hediye verilen nişanlıdır.

Feragat

Hediyenin geri verilmesini isteme hakkından feragat edilebilir. Feragat yapıldığı tarihte kesin bir hükmün hukuki sonuçlarını hasıl eder.

Hakkın Devri

Hediyenin geri verilmesini isteme hakkının devri mümkündür. Başka bir anlatımla hediyenin geri verilmesini isteme hakkı sağlararası bir işlemle başkasına devredilebilir.

Zamanaşımı (TMK m. 123)

TMK. m. 123. E göre; Alışılmışın dışındaki hediye nişanlılığın sona ermesinden itibaren bir yıl içinde geri istenmelidir.

 

 • ETİKETLER

Evliliğin kurulması, Evlilik Hukuku, nişan hukuku, Nişanlılık,