4°C
İSTANBUL HAVA DURUMU4°C Kar Yağışlı
DESTEK TELEFONU 0532 442 62 33

Bizden Haberler

Boşanma.org.tr

Nişanlanmanın Sağladığı Haklar

- +

project-image-6

http://bosanma.org.tr/nisanlanmanin-sagladigi-haklar/

Nişanlanmanın Sağladığı Haklar

Nişanlılığın/karşılıklı evlenme vaadinde bulunmanın sağladığı hakları aşağıdaki konu başlıklarına göre inceleyebiliriz; daha detaylı bilgi için ilgili başlığın üzerine tıklayarak ilgili metne yönlenebilirsiniz.

  • Kaçınma hakkı,
  • Tazminat hakkı,
  • Mal rejimi sözleşmesi yapma hakkı.

Şimdi nişanlılığın sağladığı haklara ilişkin olmak üzere daha ayrıntılı açıklamalarda bulunacağım.

Kaçınma Hakkı

Nişanlılık statüsünün yargılama hukukunda sağladığı önemli haklar vardır. Nişanlılığın sağladığı haklardan olan kaçınma hakkı farklı şekilde karşımıza çıkmaktadır.

Tanıklıktan Kaçınma

Nişanlılığın sağladığı haklardan olan tanıklıktan kaçınma hakkı ceza davalarında bulunduğu gibi hukuk davalarında da bulunmaktadır.

Hukuk Davalarında

Üçüncü kişilerin nişanlıya karşı ya da nişanlıların birbirine karşı açtığı hukuk davalarında diğer nişanlı dilerse tanıklık yapmaktan kaçınabilir. (HUMK m. 245 b. 1.)

Tanıklıktan kaçınma hakkının kullanılabilmesi için dava tarihinde değil de tanıklığın yapılacağı anda nişanlılık statüsünün mevcudiyeti aranır.

Ceza Davalarında

Nişanlılık statüsüne ceza yargılamasında da önemli sonuçlar bağlanmıştır. Bir erkek ya da kadının şüpheli veya sanık olan nişanlısının aleyhine tanıklık yapma zorunluluğu yoktur. Bu sebeple ceza davalarında şüpheli veya sanığın nişanlısının tanıklıktan çekinme hakkı vardır. (CMK m. 45/a.)

Ceza yargılamasında tanıklıktan kaçınma hakkının kullanılabilmesi için suç tarihi değil de tanıklığın yapılacağı anda nişanlılık statüsünün mevcudiyeti aranır.

Hâkimlikten Kaçınma

Hâkim nişanlısının taraf olduğu davaya bakmaktan kaçınabilir. Kaldı ki bu husus aynı zamanda hâkimi ret sebebi oluşturur. (HUMK m. 29b. 6.)

Hakemlikten Kaçınma

Hakem nişanlısının taraf olduğu davaya bakmaktan kaçınabilir. Kaldı ki bu husus aynı zamanda hakemi ret sebebi oluşturur. (HUMK m. 521.)

Tazminat Hakkı

Nişanlının ölümü diğer koşulların da gerçekleşmesi durumunda sağ kalan nişanlıya destekten yoksun kalma tazminatı isteme hakkı verdiği gibi manevi tazminat isteme hakkı da vermektedir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Nişanlının haksız bir fiille ölümü sonucunda sağ kalan nişanlı doğal olarak müstakbel eşinin desteğinden yoksun kalmaktadır. Bu sebeple haksız bir fiil sonucunda nişanlılardan birinin ölümü halinde sağ kalan nişanlı, haksız fiil failinden destekten yoksun kalma tazminatı isteme hakkına sahiptir. (BK m, 45 / II)

Ölüme Sebep Olandan Manevi Tazminat İsteme

Nişanlılardan birinin ölümü durumunda Ölüme sebebiyet veren kişiden sağ kalan nişanlının ayrıca manevi tazminat isteme hakkı da bulunmaktadır. (BK m. 47.) Ölüm anında tarafların birbirlerine karşılıklı olarak evlenme vaadi bulunmuyorsa/yoksa manevi tazminat istenmesi mümkün değildir.

Mal Rejimi Sözleşmesi Yapma Hakkı

Nişanlılar arasında evlenme töreninden önce mal rejimi sözleşmesi yapılabilir. Kuşkusuz ki evlenmeden sonra da/evliliğin devamı süresince de mal rejimi sözleşmesi yapılabilir. (TMK. m. 203.)

Nişanlıların mal rejimi sözleşmesini yasada seçilebilir rejim olarak gösterilen rejimler arasından yapmaları zorunludur. Bu nedenle nişanlılar arasında Özel mal rejimi sözleşmesi yapılamayacağı gibi karma mal rejimi de yaratılamaz.

Geciktirici koşul olan evlenmenin gerçekleşmesine kadar mal rejimi sözleşmesi askıdadır. Başka bir anlatımla mal rejimi sözleşmesi ancak evlenme koşulunun gerçekleşmesiyle birlikte hüküm ifade eder. Kuşkusuz ki koşulun/evlenmenin gerçekleşmeyeceği anlaşılmışsa nişanlılar arasında yapılan mal rejimi sözleşmesi geçmişe etkili olarak geçersiz sayılır.

  • ETİKETLER

Evliliğin kurulması, Evlilik Hukuku, nişan hukuku, Nişanlılık,