4°C
İSTANBUL HAVA DURUMU4°C Kar Yağışlı
DESTEK TELEFONU 0532 442 62 33

Bizden Haberler

Boşanma.org.tr

Nitelik Önemli Olmalıdır

- +

project-image-6

Nitelik Önemli Olmalıdır

Yanılma sebebiyle evlenmenin iptalini istenebilmesi için yanılma konusu olan niteliğin eşe ait olup onu niteleyen vasıfta olması yeterli değildir. Bilindiği üzere eşlerden biri eşinde bulunmaması onunla birlikte yaşamayı kendisi için çekilmez bir duruma sokacak derecede önemli bir nitelikte yanılarak evlenmişse evlenmenin iptalini dava edebilir.

Diğer bir deyişle nitelikte yanılmanın nisbi butlan sebebi oluşturabilmesi için önemli olması bulunması gereken koşullarından bir diğeridir. Yanılmanın sadece davacıya önemli olması yeterli değildir. Hukuk sistemi içerisinde Sübjektif yanılma ve kişiye göre özel sebeplerin yanılma olması ile ilgilenmez. İçinde bulunduğu yöre ve adetlerine göre o topluma ait bir genel kabul gören durum olabilir. Örneğin Anadolu da genç kadınların bakire olması aranılan bir özelliktir. Bakire olmadığı için izmir de butlan davası açılamayacağı genel kabul görürken ardahanın Posof kazasında bu durum bir utanç kaynağı olması nedeni ile hakimin gerekçeli kararında bir genel durum bahsedilmiş ise bu butlan kararına sebebiyet verebilir. Ayrıca genele de önemli olması gerekmektedir bu nedenle denmekte fakat genel kelimesi ile bir sınır belirlenmesi yapılmamaktadır. Davalı ve davacının yaşadığı bölgenin genelinde geçerli ise Türkiye’nin ücra bir köşesi için bunun bilinmiyor olması önemli değildir.

Nitelik Davacıya Önemli Olmalıdır

Eşlerden biri eşinde bulunmaması onunla birlikte yaşamayı kendisi için çekilmez bir duruma sokacak derecede önemli bir nitelikte yanılarak evlenmenin iptalini dava edebilmesi için öncelikle yanılma konusu niteliğin davacıya önemli olduğunun anlaşılması gerekmektedir.

Eğer iptal konusu yanılmayı evlenmeden önce bilseydi davacı gibilerin kesinlikle evlenmelerinin beklenemeyeceği nitelik, davacıya önemli nitelik sayılır.

Aile mahkemesi her davada davacının evlenmenin iptali sebebi olarak gösterdiği sebebin başkaları tarafından değil de davacı gibiler açısından önemli olup olamayacağını tarafların sosyal statüleri, yaşadıkları yer, yaşları, meslekleri gibi birçok ölçüyü göz önüne alarak değerlendirecektir.

Nitelik Genele Önemli Olmalıdır

Eşlerden biri eşinde bulunmaması onunla birlikte yaşamayı kendisi için çekilmez bir duruma sokacak derecede önemli bir nitelikte yanılarak evlenmenin iptalini dava edebilmesi için yanılma konusu niteliğin kendisine Önemli olduğunu kanıtlaması yeterli olmayıp genele de önemli olduğunun anlaşılması gerekmektedir.

Başka bir anlatımla davacı gibilere önemli olan genele önemli değilse evlenmenin yanılma sebebiyle iptali dava edilemez.

Genele Önemli olma ne demektir?

Herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kuralına uyan bir insan gibi hareket etmek zorundadır. Başka bir anlatımla dürüst davranma hakların kullanılmasında uyulması gereken davranış biçimidir

İnsan gibi hareketin ölçüsü içinde yaşadığımız toplumda;

  • Namuslu,
  • Dürüst,
  • Akla uygun davranan,
  • Ortalama zeka sahibi insan davranışıdır.

İnsan gibi düşünen bir kimsenin eğer bilseydi asla evlenmeyecek olduğu yanılma genele önemli yanılma sayılır.

Yanılmaya konu olan ve eşlerden biri eşinde bulunmaması onunla birlikte yaşamayı kendisi için çekilmez bir duruma sokacak derecede önemli bir nitelik kural olarak aynı zamanda boşanma sebebi oluşturur.

Bu sebeple boşanma davalarına da konu teşkil edecek şekilde tasnif edilmesinde yarar vardır.

Yukarıda belirlediğimiz ana konu başlıklarını incelediğimiz yazılarımıza ulaşmak için üzerlerini tıklama sureti ile erişim sağlayabilirsiniz.

Aile, aile hukuku kapsamı, Butlan, Evlenmenin hükümsüzlüğü, Evlenmeye ilişkin genel bilgiler, Evlilik Hukuku, Nisbi butlan,