4°C
İSTANBUL HAVA DURUMU4°C Kar Yağışlı
DESTEK TELEFONU 0532 442 62 33

Bizden Haberler

Boşanma.org.tr

Ortak Konut Her Zaman Aile Konutu Değildir

- +

project-image-6

https://bosanma.org.tr/ortak-konut-her-zaman-aile-konutu-degildir/

Ortak Konut Her Zaman Aile Konutu Değildir

  • madde 186 hükmünde (ZGB 162) “eşlerin konutu” (eheliche Wohnung)
  • madde 194 hükmündeki (ZGB 169) “aile konutu” (Wohnung der Familie)

her zaman bir ve aynı şey değildir. Farklı adlandırmadan da bu açık seçik bellidir!

Ortak konut aynı zamanda aile konutu olabileceği gibi aile konutu da olmayabilir. Her aile konutu aynı zamanda ortak konut ise de her ortak konut aynı zamanda aile konutu değildir.

Birden Fazla Olabilir

Ortak konut birden fazla olabilir. Oysa aile konutu kural olarak tek bir konut ise de eşlerin yurtdışında çalışıyor olmak, sağlık nedenleri ya da çocuklarının eğitim durumları gibi bir çok haklı nedenle yaşamsal faaliyetlerini eş değer seviyede geçirdikleri yerlerdeki konutları da pekala aile konutu olabilir.

Geçici Olabilir

Ortak konut geçici olarak oturulan bir yer olması da mümkündür. Diğer bir anlatımla ortak konutun sürekli oturulan bir konu olması zorunluluğu bulunmamaktadır. Örneğin hafta sonları sadece üç saat kalınan bir göl evi bile ortak konut olabilir.

Geçici olarak kalınan konutta ayrıca düzenli ve sürekli şekilde kalmak şart olmadığından düzenli ve sürekli şekilde kalmamak o konutun ortak konut olma özelliğini ortadan kaldırmaz.

Örneğin yazlık ya da devre mülkte düzenli ve sürekli şekilde kalmamak o konutun ortak konut olma özelliğine etkili değildir. Pek çok yazlık ya da devre mülkün düzenli ve sürekli şekilde kullanılmadığı bir gerçektir. Her yıl gelinen bir devre mülke/yazlığa bir ya da iki dönem gelinmemesi düzenli ve sürekli kullanma özelliğini zedeler ise de o devre mülk/yazlık elden çıkarılmadığı/devredilmediği sürece eşlerin ortak konutlarından biri olma özelliğini sürdürür.

Mülkiyetin Önemi Yoktur

Ortak konutun eşlerden birinin mülkiyetinde olmasının bu konut üzerinde malik olan eş tarafından yapılacak olan işlemlere bir etkisi bulunmamaktadır.

Bu sebeple eşlerden birinin mülkiyetinde olan ortak konutun malik olan eş tarafından diğer eşin açık rızası bulunmadan devredilmesi mümkün olduğu gibi ortak konutu üzerindeki hakların sınırlandırılması da mümkündür.

Diğer yandan ortak konutun eşlerden birinin mülkiyetinde olmamasının da bir önemi yoktur. Nitekim eşlerden birinin diğer eşin açık rızası bulunmadan bu özellikteki ortak konut ile ilgili kira sözleşmesini feshedebilmesi mümkündür.

Barınma Amacı Bulunmalıdır

Ortak konutun kullanımında barınma amacı bulunmalıdır. Örneğin eşlerin sadece mesleki faaliyetlerini sürdürdükleri bir konutun ortak konut olarak nitelendirilmesi isabetsizdir.

Yerleşim Yerinden Farklı Yerde Olabilir

TMK m. 19 f. I. Hükmüne göre; Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir.

Eşlerden her biri evlilik birliğine ilişkin görevlerini aksatmamak üzere ayrı yerleşim yerleri edinebilir.

Nitekim boşanma veya ayrılık davaları TMK m. 168. Hükmüne göre; eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir.

Açıkladığımız sebeplerle ortak konut her zaman yerleşim yeri niteliğine sahip değildir.

Aile ve Evlilik, Aile Konutu, Eşler,