4°C
İSTANBUL HAVA DURUMU4°C Kar Yağışlı
DESTEK TELEFONU 0532 442 62 33

Bizden Haberler

Boşanma.org.tr

Sosyal Medya Paylaşımları Boşanmada Delil Sayılır mı?

- +

project-image-6

Boşanma davasını açan eş, dilekçesi içerisinde öne sürdüğü hukuki boşanma nedenlerini ispat etmekle yükümlüdür. Bir eş boşanma davasını farklı boşanma nedenleri ile davayı açabilir. ‘Aldatma’ nedeniyle boşanma, ‘terk’ nedeniyle boşanma, aile içi ‘şiddet nedeniyle boşanma’ gibi hangi nedenle açılmış olursa olsun, boşanmanın gerçekleşebilmesi için davayı açan kişi öne sürdüğü durumu ispat etmelidir.

Av. Kemal Kaya
www.kemalkaya.av.tr
 
Boşanmada ispatın yapılamadığı durumda boşanma davası reddedilir. Bu da aynı nedenle 3 yıl içerisinde tekrar boşanma davası açılmasını engeller. Boşanmada ispata ilişkin olarak bu ispatın yapılması, boşanmayı getiren olaylardaki haklılığı da ortaya çıkaracağından dolayı, çocuğun velayeti, maddi ve manevi tazminat, nafaka gibi birçok hususu direk olarak etkilemektedir.
 
Boşanma sürecinde dava açan eş (davacı), öne sürdüğü hukuki boşanma sebeplerini ispatla yükümlüdür. Davacı, boşanmada belge ve delil olarak neleri kullanabileceğini çok iyi tespit etmelidir. Delil olarak tanık beyanları kullanabileceği gibi fotoğraf, video, el yazısı, cep telefonu konuşma ve mesajları gibi farklı yollar da denenebilir. Ancak, her boşanma davasında her argüman kullanılamaz. Dolayısıyla, sağlıklı bir boşanma süreci için boşanma davasının hukuki açıdan delil sayılabilecek belgelerle yürütülmesi gerekir. Boşanmada ispat gerçekleşmezse, açılan boşanma davası reddedilir.

Tanıkların Önemi

Boşanma davasının nasıl açıldığı kadar nasıl yürütüleceği de çok önemlidir. Doğru yönetilemeyen bir boşanma davası, açılan davada istenilen sonucun alınamamasına neden olur. 
 
Boşanma davasında tanık gösterilen kişilerin mahkemeye bizzat katılarak hakim karşısında beyanda bulunması gerekir. ‘Kimler tanıklık yapabilir?’ diye merak edenler için söyleyelim, herkes tanık olabilir. Anne, Baba, Komşu, Çocuk, Kaynana, Kayınbaba, Arkadaş fark etmeksizin konuyla ilgili herkes tanık olabilir. Boşanmada ispat aracı olarak tanık beyanları çok önemlidir. Tanık göstermek, boşanmada ispatın temel delillerinden biri sayılır. Ancak bilinmelidir ki, hakim tanıkların beyanlarına tabi değildir. Her iki tarafı dinleyip delillere ve kendi kanaatine göre hüküm verir.

Mahkeme Kararı Delil Olarak Kullanılabilir

Mahkeme kararları, boşanmada ispat aracı olarak kullanılabilecek delillerden biridir. Mesela eşlerden birisinin eski eşine şiddet kullanması nedeniyle açılmış bir dava, boşanma davasında delil olarak kullanılabilir. Veya eşlerden birinin eşin yüz kızartıcı suç nedeniyle aldığı ceza da boşanma davasında delil olarak kullanılır.  Eşin uyguladığı şiddet nedeniyle alınan doktor raporu da boşanma davasında mahkemeye delil olarak sunulabilir.

Telefon Facebook İnstagram ve Whatsapp Konuşmaları Delil Olabilir

Son yıllarda boşanma davalarında telefon, tablet. Bilgisayar gibi yeni nesil iletişim araçları sıklıkla delil olarak öne sürülebiliyor.  Örneğin telefon mesajları, whatsapp konuşmaları delil olarak mahkemeye sunulabilir. Bunun için bilirkişinin bu mesajların doğruluğunu tespit etmesi gerekir. Ama bu delil tek başına sonuca götürmeyebilir. Dolayısıyla, bu tarz deliller farklı argümanlarla desteklenmelidir.
 
Facebook, İnstagram gibi sosyal ağlar üzerinden yapılan yazışmalar, görüşmeler, durum paylaşımları, fotoğraf ve videolar da boşanma davalarında son yıllarda delil olarak kullanılan argümanlardandır. Özellikle aldatma nedeniyle açılan boşanma davasında, sosyal medya içerikleri mahkemeye delil olarak sunulabilir.

Hukuka Uygun Elde Edilmeyen Deliller Suçtur!

Fakat, sosyal medya delilleriyle ilgili dikkat edilmesi gereken çok önemli bir husus var… Boşanmada ispat için öne sürülecek deliller, mutlaka hukuka uygun şekilde elde edilmelidir. Yani, bir kişi eşinin sosyal medya hesaplarının şifrelerini kendisinin haberi olmadan elde eder ve oradaki içerikleri mahkemeye delil olarak öne sürerse, bu hukuki açıdan delil sayılmaz. Daha ötesi, kişi bu nedenle cezai işleme de tabi tutulur. 

Telefon Konuşma ve Mesajları da Delil Sayılır

Telefon konuşmaları ve mesajları da boşanma aşamasında ispat için kullanılabilecek delillerden birisidir. Peki konuşma ve mesajlar GSM operatörlerinden istenebilir mi? Aranan numara, aranan tarih ve saat yahut mesaj gönderilen numara ve gönderim tarih ve saat gibi bilgiler, sadece boşanma davası görülen mahkemece istenebilir. Şahsen yapılan başvurular GSM şirketleri tarafından dikkate alınmamaktadır.

sosyal medya, boşanmada sosyal medya, sosyal medya delil mi?, sosyal medyanın boşanma davasına etkisi,