4°C
İSTANBUL HAVA DURUMU4°C Kar Yağışlı
DESTEK TELEFONU 0532 442 62 33

Bizden Haberler

Boşanma.org.tr

Türk Hukukunda Ailenin Hayat Alanı – Gizli Hayat

- +

project-image-6

http://bosanma.org.tr/turk-hukukunda-ailenin-hayat-alani-gizli-hayat/

Türk Hukukunda Ailenin Hayat Alanı – Gizli Hayat

Kişilik değerleri bağlamında insanın giz/sır alanını oluşturan, kural olarak kimselerin bilmesini istemediği istisna olarak çok güvendiği kişilere açıkladığı davranış ve olaylar o kişinin gizli hayatım oluşturur.

Kişinin gizli yaşam alanı (Kaynak Yasanın isimlendirmesi: Geheimhereich) kişilik kavramı içinde yer alan manevi değerlerdendir.

Gizli hayata ilişkin alan; başkalarıyla paylaşılmayan, başkaları tarafından bilinmesi, Öğrenilmesi, duyulması, görülmesi istenilmeyen, başkalarından saklanan, başkalarına kapalı tutulan bir alandır.

Gizli hayat kişinin;

 • Cinsel yaşamını,
 • Özel mektuplarını,
 • Özel günlüklerini,
 • Özel fotoğraflarını,
 • Aile sırlarını Ve benzerlerini kapsar.

Birleşmiş Milletler İnsan Haklan Evrensel Beyannamesi, m. 12 hükmüne göre kimsenin özel yaşamına, ailesine konutuna ya da haberleşmesine keyfi olarak karışılamaz, şeref ve adına saldırılamaz. Herkesin bu gibi karışma ve saldırılara karşı yasa tarafından korunmaya hakkı vardır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa M. 20 hükmüne göre herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.

Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin üstü, özel kâğıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz.

Usulüne göre verilmiş hâkim kararı varsa aşağıdaki haller istisna oluşturmaktadır;

 • Milli güvenlik,
 • Kamu düzeni,
 • Suç işlenmesinin önlenmesi,
 • Genel sağlık,
 • Genel ahlâkın korunması,
 • Başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması

Bu sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak yetkili merciin kararı yirmi dört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını el koymadan itibaren kırk sekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar.

Usulüne uygun şekilde hâkim karan bulunmadan/hukuka aykırı elde edilen tüm deliller insan onuruna açık bir saldırı olup bir anlamda insanlık suçu oluşturduğundan hiçbir mahkeme kararına esas alınamaz.

Çeşitli teknik aygıt ve araçlarla hukuka aykırı şekilde elde edilen/başkalarına aktarılan/servis edilen ve bu sebeple hukuk devletinde yok hükmünde sayılan yasak delil toplama marifeti/ameliyesi aşağıdaki şekillerde gerçekleştirilmiş olabilir;

 • Hukuk dışı gizlice fotoğraflarım çekme,
 • Hukuk dışı gizlice görüntü kaydetme,
 • Hukuk dışı gizlice telefon dinleme,
 • Hukuk dışı gizlice mesajları kaydetme,
 • Hukuk dışı gizlice mektupları açma,
 • Hukuk dışı gizlice belgeleri alma,
 • Benzeri her türlü hukuk dışı davranışlar.

 

Evliliğin yasal yükümlülükler alanı ise diğer eş için dokunulmaz değildir.

Aile içinde eşler arasında gizli bir yaşam olamaz. Bu nedenle eşlerin arasında diğerinin haberi olmadan elde edilen deliller hukuk dışı niteliği taşımaz. Boşanma davasında eşlerin birbirleri hakkında elde ettikleri her türlü deliller ispat niteliği taşır.

Aile Hukukunda yer alan gizlilik ilkesine örnekler verebiliriz;

Evlât edinme ile ilgili kayıtlar, belgeler ve bilgiler mahkeme kararı olmadıkça veya evlâtlık istemedikçe hiçbir şekilde açıklanamaz. (TMK. m. 314 f. VI)

Hâkim, boşanma veya ayrılık davasında taraflardan birinin istemi üzerine duruşmanın gizli yapılmasına karar verebilir.

 • ETİKETLER

Aile, Aile Hukuku ilkeleri, hukuk ilkeleri,