4°C
İSTANBUL HAVA DURUMU4°C Kar Yağışlı
DESTEK TELEFONU 0532 442 62 33

Bizden Haberler

Boşanma.org.tr

Vatandaşlık

- +

project-image-6

12.6.2009 günlü ve 27256 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu madde 16 hükmü ile Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması düzenleme konusu yapılmıştır.

Bir Türk vatandaşı ile evlenme doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmamaktadır. Bir yabancının Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilmesi için

  • Bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olması
  • Evliliğinin devam ediyor olması gerekmektedir.

Bir yabancının Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilmesi için aşağıdaki şartlar aranır;

  • Aile birliği içinde yaşama,
  • Evlilik birliği İle bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama,
  • Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama.

Başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde aile birliği içinde yaşama şartı aranmaz.

Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyiniyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.

Türk Vatandaşlık Kanunu m. 7 f.I. Hükmüne göre; Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.

Türk Vatandaşlık Kanunu m. 7 f.II. hükmüne göre; Türk vatandaşı ana ve yabancı babadan evlilik birliği dışında doğan çocuk da Türk vatandaşıdır.

“..Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle Nüfus Hizmetlerine Ait Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönergesinin 86. maddesi gereğince yabancı devlet vatandaşı olan çocukların Türk anne veya baba üzerine nasıl tescil edileceğinin şartlarının belirlenmesine göre idari işlem olduğundan davanın reddi gerekirken yazılı gerekçelerle reddi doğru değilse de sonucu itibarıyla doğru olan hükmün onanmasına,” Y2HD, 02.04.2007, 1***6-5***4

Türk Vatandaşlık Kanunu m. 7 f.III. Hükmüne göre; Türk vatandaşı baba ve yabancı anadan evlilik birliği dışında doğan çocuk ise soy bağı kurulmasını sağlayan usul ve esasların yerine getirilmesi halinde Türk vatandaşlığını kazanır.

Türk Vatandaşlık Kanunu m. 8 Hükmüne göre; Türkiye’de doğan ve yabancı ana ve babasından dolayı doğumla herhangi bir ülkenin vatandaşlığını kazanamayan çocuk, doğumdan itibaren Türk vatandaşıdır. Türkiye’de bulunmuş çocuk aksi sabit olmadıkça Türkiye’de doğmuş sayılır.

,