4°C
İSTANBUL HAVA DURUMU4°C Kar Yağışlı
DESTEK TELEFONU 0532 442 62 33

Bizden Haberler

Boşanma.org.tr

Yurt Dışında Yapılan Evlendirme

- +

project-image-6

http://bosanma.org.tr/yurt-disinda-yapilan-evlendirme/

Yurt Dışında Yapılan Evlendirme (5490 SK m. 24)

Yurt dışında yapılan evlendirme, yetkili Türk makamları önünde yapılmış olabileceği gibi yetkili yabancı makamları önünde de yapılmış olabilir.

Yetkili Türk Makamları Önünde

Evlendirme Yönetmeliği Madde 32 f.II. hükmüne göre; Büyükelçilik, başkonsolosluk ve konsolosluklar tarafından yapılan evlenmeler, evlenmenin yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde ilgili nüfus müdürlüklerine bildirilir.

5490 sayılı Kanun Madde 23 f.III. hükmüne göre; Dış temsilciliklerce yapılan evlenmeler, evlenmenin yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde nüfus müdürlüklerine bildirilir.

Yetkili Yabancı Makamları Önünde

Yurt dışında yabancı yetkili makamlar önünde Türk vatandaşı kadın ve erkeğin yaptığı evlenmeler, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine uygun olmak ve butlanla batıl olmayı gerektiren bir sebep bulunmamak kaydıyla geçerlidir.

Türk Dış Temsilciliğine Bildirim

Evlendirme Yönetmeliği Madde 11 f. II. hükmüne göre;

Yurt dışında yabancı yetkili makamlar önünde her iki tarafında Türk vatandaşı olması durumunda, kadın ve erkeğin yaptığı evlenmeye ilişkin bildiriminin Türk vatandaşı erkek tarafından yabancı yetkili makamdan alınacak belgenin evlendirme tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde en yakın konsolosluğumuza verilmesi veya gönderilmesi suretiyle yapılması zorunludur.”

Evlendirme Yönetmeliği Madde 11 f. II. hükmüne göre;

Yurt dışında yabancı yetkili makamlar önünde yapılan evlenmede eşlerden sadece birisi Türk vatandaşı ise bildiriminin Türk vatandaşı olan eş tarafından yabancı yetkili makamdan alınacak belgenin evlendirme tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde en yakın konsolosluğumuza verilmesi veya gönderilmesi suretiyle yapılması zorunludur.”

Eğer evlenmenin yapıldığı yerde ve yakınında Türk konsolosluğu yoksa bu takdirde bildirim, yabancı yetkili makamdan alınan resmi belgenin yurtiçinde Türkçeye çevrilip Dışişleri Bakanlığınca onandıktan sonra Genel Müdürlüğe veya ilgili nüfus idaresine verilmesi suretiyle yapılır.

Yabancı yetkili makamlardan alınan belge, Devletimizin de taraf olduğu uluslararası sözleşme hükümleri uyarınca düzenlenmiş çok dilli bir belge ise başkaca bir işleme tabi olmaksızın gereği yapılır.

Yabancı belgelerin onaydan muaf tutulmasına dair taraf olduğumuz uluslararası sözleşme hükümleri saklıdır.

Türk Dış Temsilciliğinden İlgili Birime Bildirim

Evlendirme Yönetmeliği Madde 32 f. III hükmüne göre; Yurt dışında yabancı yetkili makamlar önünde yapılan evlenmeler, dış temsilciliklerimize intikal ettirildiği takdirde, usulüne uygun olarak düzenlenmiş evlenme bildirimi formu ile otuz gün içerisinde erkeğin kayıtlı olduğu ilçe nüfus müdürlüğüne bildirilir.

Evlendirme Yönetmeliği Madde 32 f. III hükmüne göre; Yurt dışında yabancı yetkili makamlar önünde yapılan evlenen erkek yabancı uyruklu ise bildirim kadının kayıtlı olduğu ilçe nüfus müdürlüğüne yapılır.

Bu evliliklerin koca, kocanın yabancı olması halinde kadın tarafından en geç otuz gün içerisinde evlenmeyi yapan yabancı makamdan alınmış belgenin o yerdeki dış temsilciliğe verilmesi veya dış temsilciliğe gönderilmesi suretiyle yapılır. Beyanı alan dış temsilcilik evlenme bildirimini usulüne göre düzenleyerek nüfus müdürlüklerine göndermekle yükümlüdür.

O yerde dış temsilcilik bulunmadığı veya dış temsilciliğe bildirimde bulunulamadığı takdirde, evlenme bildirimi; yabancı makamlardan alınan evlenme belgesinin Türkçeye çevrilip usulüne göre onaylanmış ve Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş olması şartıyla yurt içinde nüfus müdürlüğüne verilmek suretiyle de yapılabilir. Bu belgeye dayanılarak düzenlenecek evlenme bildirimi ile kütüğe tescil işlemi yapılır.

  • ETİKETLER

Aile, aile hukuku kapsamı, Evlenmenin Şekil Koşulları, Evlenmeye ilişkin genel bilgiler, Evlilik Hukuku,